Jestem i nim byłem Strażnikem Torunia a także całej Europy i Świata.A także chronię wszystkie pieknę kobiety przed złem. A w ten sposób że ja mam moce nadprzyrodzone od Pana Boga...